Kratiny 2+ Vajnory - bývanie veľkej rodiny

Návrh interiéru domov a bazénovej haly Kratiny 2+ nadväzuje na víťazný návrh architektonického riešenia domov.

Riešenie interiéru podporuje kompaktnosť a materiálovú stoickosť vonkajšieho výrazu budov. Oba domy sú podobné a zároveň v drobnostiach iné. Tradičné rozloženie prízemnej dennej časti a spálňového poschodia je v oboch prípadoch obohatené o členitý priestor dvojpodlažného schodiskového svetlíka, ktorý umožňuje presvetliť aj zadnú, hlbokú časť dispozície jednostranne orientovaných domov.

Materiálové riešenie domov sa prepája s exteriérov použitím tehlového obkladu, tmavohnedých povrchov a veľkoformátového gresového obkladu pieskovcovej farebnosti. Typicky interiérovým povrchovom sú potom neutrálne dubové dyhované obklady stien a časť nábytkových zostáv. Vzhľadom na panoramatické presklenia dennej časti smerujúce do záhrady a zatvorenosť domu smerom na sever sa exteriér cez presklenie materiálovo prelieva do interiéru. 

Galéria so svetlíkom obohacuje dennú časť o pobytové medzipriestory.

Galéria so svetlíkom obohacuje dennú časť o pobytové medzipriestory.

V kontraste s riešením oboch domov je uprostred nich bazénová hala. Jej interiér sa síce so zvyškom domu ako aj s exteriérom prepája veľkoformátovou dlažbou v pieskovcovom odtieni, avšak inak je biely a prázdny, tak ako je jeho biela fasáda vložená medzi 2 tehlové domy.

Riešenie interiéru napĺňa množstvo praktických požiadaviek veľký rodín

Riešenie interiéru napĺňa množstvo praktických požiadaviek veľký rodín

Samostatnou témou interiéru je osvetlenie. Vzhľadom na veľkosť rodín obyvateľov oboch domov sa budú denné priestory využívať veľmi flexibilne. Osvetlenie je preto bohato členené, časť je riešená zapustenými track systémami aby sa pre každý mód používania domu dala vytvoriť vhodná svetelná scéna.

Design studio MUUR
Klient Private
Plocha bytu 1176 m2
Fotografie -
Realizácia 2021 - súčasnosť
Rok 2020

Súvisiace projekty

Kratiny 2+ Vajnory - bývanie veľkej rodiny

Kratiny 2+ Vajnory - bývanie veľkej rodiny

Byt Blumentál – tmavozelená uprostred

Byt Blumentál – tmavozelená uprostred