Kratiny 2+ Vajnory - bývanie veľkej rodiny

Návrh 2 rodinných domov so spoločným interiérovým bazénom a bytom pre rodičov (+) vznikol z verejnej architektonickej súťaže a ponúka nezvyklé riešenie bývania pre 2 početné rodiny na typicky dlhom vajnorskom pozemku. Domy sú radené ako typická vajnorská zostava postupne budovaných domov. Od ulice jeden za druhým až do hĺbky pozemku. Mierka je však výrazne iná. Domy 2 bratov tvoria síce 1 kompaktný pozdĺžny blok avšak predelením hmotou bazénovej haly tvoria oddelené prvky. Bazénová hala oddeluje záhrady ale je prístupná z obývacích izieb oboch domov, takže vytvára aj platformu na stretnutie sa. Navyše jej hmota v sebe zastrešuje aj tzv. letnú kuchynku tj. s exteriérom silne prepojené sedenie pre väčší počet ľudí.

Strešné presvetlenie domov vytvára uprostred nich bohaté 2 podlažné schodiskové galérie prepájajúce všetky priestory domu.

Strešné presvetlenie domov vytvára uprostred nich bohaté 2 podlažné schodiskové galérie prepájajúce všetky priestory domu.

Samotné usporiadanie domov je jednoduché. Na prízemí sú denné priestory pre mnohopočetné domácnosti. Na poschodí sú jednotlivé spálne. Priestory okolo schodiska vytvárajú viacero zákutí na pobyt mimo hlavných denných priestorov. Nástupy do domu sú zo severu paralelne s hranicou pozemku a rampou do garáže, Vzhľadom na veľkosť domu je dom situovaný ďalej od uličnej čiary ako je okolitej zástavbe bežné, Táto forma osadenia zjemňuje jeho mierku ako aj vytvára priestor na krajinne poňaté predpolie s vodnou plochou.

Robustné prekrytie terasy hmotou poschodia tvorí výrazný prvok prepojenia medzi záhradou a interiérom.

Hmotovo sú domy riešené ako kompaktné rozdelené a pomerne robustné. Perforácie sú subtílne, len presklenie do dennej časti prízemia je plne transparentné, avšak v hĺbke hmoty. Dojem robustnosti podporuje aj voľba jednotného povrchu fasád z tehlového obkladu. V kontraste s nimi je riešená biela omietaná z veľkej časti otvorená bazénová hala. Vzhľadom na väčšiu hĺbku dispozície jednotlivých objektov je vo veľkej miere použitý prvok horného osvetlenie zo väčších strešných svetlíkov

Robustné prekrytie terasy hmotou poschodia tvorí výrazný prvok prepojenia medzi záhradou a interiérom.
Design studio MUUR
Klient Private
Plocha bytu - m2
Fotografie -
Realizácia 2021 - súčasnosť
Rok 2017

Súvisiace projekty

Kratiny 2+ Vajnory - interiér

Kratiny 2+ Vajnory - interiér

Dom Gaštanová Limbach – premena

Dom Gaštanová Limbach – premena