Hotel Zuberec - horský wellness hotel

Výrazným prvkom celého návrhu je veľká strecha ako typický motív architektúry horských oblastí. Hotel doň umiestňuje svoju ubytovaciu časť v jednoduchej dvojtraktovej schéme s dominantnou orientáciou izieb na výhľadovú juhovýchodnú stranu. Strecha interpretuje tradičnú strmú sedlovú strechu s prvkom lomenia štítu v štítovej strane (podlomenica a bočné námätky). Prízemiu dominantná strecha poskytuje robustné prekrytie a ochranu pred poveternostnými podmienkami. Prepojenie s prírodným exteriérom pobytových časti určuje ich umiestnenie. Vstupná a gastro časť využíva priestranné predpolie od komunikácie. Bazén má veľkorysý svetlík orientovaný na horský hrebeň s elimináciu pohľadov od cesty. Wellness sa otvára do intímne vnútorného átria bez nežiadúcich priehľadov. Fitness a konferenčná sála sú otvorené smerom do susedného lesa. Vstupná hala predstavuje komunikačný uzol, prepája jednotlivé funkčné časti hotela. Návštevníci z nej vstupujú do gastro časti, multifunkčnej sály, wellness/fitness/bazénovej časti a výťahu do ubytovacej časti na vyšších podlažiach.

Obslužný vstup je situovaný na opačnej strane, zásobovanie je navrhované z podzemnej garáže. Prízemná časť hotela pojíma wellness, fitness a bazén a je umiestnená pred ubytovaciu tak, aby nevytvárala bariéru. Je mierne zapustená do terénu a strecha je riešená ako zelená. Na hranici územia z tejto hmoty vyrastá šikmý svetlík bazénovej haly, tak aby bolo možné preklenúť jej rozpon a zároveň prepojiť vnútorný priestor s atraktívnym prírodným exteriérom.
Design MUUR s.r.o.
Klient Vigroup
Plocha riešeného územia 7 261 m2
Rok 2021
Fotografie -
Návrh MUUR studio
Zhotoviteľ -

Súvisiace projekty

PSS Bajkalská Bratislava

PSS Bajkalská Bratislava

Firo-tour – atmosféra prímorskej dovolenky

Firo-tour – atmosféra prímorskej dovolenky