Grössling - mestské kúpele

Vložením objektu tichej zóny kúpeľov do severovýchodného dvora sa tento priestor dostáva do  priamej interakcie s najhodnotnejšími časťami pôvodných kúpeľov a dopĺňa ich o chýbajúcu funkciu. V centrálnej časti vzniká nové átrium definované novými objemami. V mieste pôvodných priestorov s nižšou historickou hodnotou a rehabilitáciou „dievčenského bazénu“ do jeho pôvodnej funkcie. Otvorením západného dvora v predpolí pôvodnej kotolne vytvárame verejný pobytový priestor bez zásahu do fasád historického uličného krídla a zároveň v priamej nadväznosti na verejné funkcie kaviarne a eventovej haly v kotolni.

Strešná krajina terás novo vložených objemov dopĺňa pôvodnú krajinu svetlíkov a vytvára spleť vonkajších priestorov rôzneho stupňa intimity v nadväznosti na všetky zóny komplexu.

Stavebným uvoľnením priestorov uličného traktu zvýrazňujeme pôvodnú dispozíciu s charakteristickým stropom, ako aj vytvárame lineárne prepojený verejný priestor s nárožnou vstupnou halou uprostred. V hĺbke dispozície tento trakt prepláva do eventovej haly a následne až do objektu na vajanského ulici. Takto prepojený trakt tiež tvorí vymedzenie pre vnútorný svet kúpeľov vložený do hĺbky komplexu so svojou potrebnou uzatvorenosťou voči ulici.
Design MUUR s.r.o.
Klient MIB Bratislava
Plocha riešeného územia  3 156 m2
Rok 2020
Fotografie -
Návrh MUUR studio
Zhotoviteľ -

Súvisiace projekty

PSS Bajkalská Bratislava

PSS Bajkalská Bratislava

Firo-tour – atmosféra prímorskej dovolenky

Firo-tour – atmosféra prímorskej dovolenky