Bytový dom pre seniorov

Bytový súbor pozostáva z 3 identických bytových domov umiestnených v území tak aby sa v maximálnej miere včlenili medzi existujúcu stromovú zeleň. Priestor medzi domami vytvára centrálny dvor so vstupmi do domov. Hlavné fasády domov s balkónmi sú orientované do zelene. Exteriérové plochy zelene sú rozčlenené na 3 časti. Najväčšia je park vo východnej časti územia, využivajúci existujúce stromy, doplnené okruhom so skleníkmi a miestom pre sedenie a cvičenie. Vstupná kvetinová zóna s  tieniacou pergolou od deľuje domy od parkoviska. Pestovateľská zóna nadväzuje z juhu na dvor s ktorým sa prepája a zároveň oddeľuje prístreškom pre sedenie. Parkovisko vypĺňa východnú časť územia a oddeľuje tak samotné bytové domy Ďalej od ulice Parkovej do parku. Byty sú umiestnené na všetky 3 podlažia. Prízemné byty majú možnosť využívať predzáhradku, byty na podlažiach majú vlastné prekryté balkóny. Na prízemí pri vstupe, v nadväznosti na centrálny dvor je situovaná spoločenská miestnosť. Celé územie je riešené v 1 bezbariérovej rovine. Byty sú bezbarierovo prístupné zo spoločnej  chodby  s  výťahom a  schodiskom. 

Design MUUR s.r.o.
Klient BDO
Plocha riešeného územia 3 818 m2
Rok 2020
Fotografie -
Návrh MUUR studio
Zhotoviteľ -

Súvisiace projekty

PSS Bajkalská Bratislava

PSS Bajkalská Bratislava

Firo-tour – atmosféra prímorskej dovolenky

Firo-tour – atmosféra prímorskej dovolenky