Športové centrum polície Dúbravka

Návrh revitalizácie štadiónu Červenej hviezdy na moderný športový areál Športového centra polície vznikol z verejnej architektonickej súťaže a ponúka symbiózu zachovania existujúcej výraznej konštrukcie tribúny s novými halovými objektami viacerých odlišných športovísk. Komplex zahŕňa - športovú halu, športovú strelnicu na 50 a 10m, atletický tunel, silovú telocvičnu, úpolovú telocvičnu, administratívne zázemie centra. V exteriéri sa nachádza zápasové a tréningové futbalové ihrisko a kompletný atletický ovál. Nové Športové centrum polície dopĺňa výraznú konštrukciu existujúcej tribúny futbalového ihriska. Napriek značnému rozšíreniu športovísk ostáva drevo-oceľová konštrukcia tribúny dominantným architektonickým prvkom.

Návrh tribúnu dopĺňa o nový architektonický prvok – športovú halu s rovnakou výškou ako existujúca tribúna. Objem športovej haly dostáva areál bližšie k ul. Schneidera-Trnavského a snaží sa nové športové centrum viac akcentovať. Tieto dva, objemovo výraznejšie, architektonické prvky sú doplnené horizontálnymi, nízkymi objektami, tvoriacimi „základňu“ celého areálu. Z vizuálneho hľadiska sa tak celý novo navrhovaný areál skladá z neutrálnejších horizontálnych hmôt doplnených 17 existujúcimi vertikálnymi tiahlami  tribúny a 36 tieniacimi zvislými lamelami na severnej fasáde športovej haly.

Výrazná konštrukcia exist. tribúny je doplnená strohými hmotami rôznorodých športovísk.

Výrazná konštrukcia exist. tribúny je doplnená strohými hmotami rôznorodých športovísk.

K mierkovo veľkým hmotám je subtílnejšie prestrešenie vstupov do jednotlivých časti doplnené grafickým označením .Existujúce futbalové ihrisko je zachované avšak divácke kapacity sú výrazne zredukované na cca 800 miest. Konštrukcia tribúny ako najvýraznejšieho arch. prvku je zachovaná a doplnená priestormi administratívy, ubytovania a hospodárskeho zázemia.

Novým dominantným prvkom sa stáva športová hala pre loptové športy s úpolovou telocvičnov na prízemí.

Novým dominantným prvkom sa stáva športová hala pre loptové športy s úpolovou telocvičnov na prízemí.

Špecifickým objektom celého komplexu je športová strelnica. 2 strelecké haly slúžia na strelbu na 10m a 50 resp. 25m. V širšom regionálnom kontexte sa jedná o originálny objekt slúžiaci na trénig ako aj súťaže v širokom spektre streleckých disciplín. architektonický jednoduchý halový objekt je zvonku jednoducho poňatý a integrovaný do nízkej obstavby ihriska. V interiéri je však výrazne presvetlený horným osvetlením vytvárajucim čo najcivilnejšie prostredie tak špecifického prostredia akým je strelnica.

Design studio MUUR
Klient Športové centrum polície
Plocha bytu 16 400 m2
Fotografie -
Realizácia -
Rok 2019

Súvisiace projekty

Eset - kancelárske priestory

Eset - kancelárske priestory

MTS - firemný hotel uprostred prírody

MTS - firemný hotel uprostred prírody