Obytná zóna Žihľavova, Bratislava

Výmera
350 m2
Návrh
2014
Rozsah prác
Súťažný návrh
Návrh obytnej zóny rodinných domov na okraji Bratislavy.

vizualizácie: studio MUUR