Realizácia

Komplexná služba

Produktom štúdia MUUR je komplexný interiér - estetický, praktický, trvácny, ale predovšetkým celostný a ucelený. Cit interiérového architekta dáva nášmu produktu štýl. Skúsenosti realizátora mu dávajú možnosti zrealizovania v limitoch financií, času a lokálnych remeselníkov.

Proces smerujúci k nášmu produktu sa odohráva v 3 fázach :

Návrh interiéru

je kreatívnou fázou spájajúcu individuálne požiadavky klienta, danosti riešeného priestoru a skúsenosti interiérového architekta. Odohráva sa vo viacerých krokoch, od prvotného koncept cez jeho korekcie až po finálne zladené riešenie zdokumentované vizualizáciami a vzorkami hlavných zvolených materiálov.

Projekt interiéru

je technickou fázou. Nadväzuje na návrh a jeho výstupom je výkresová dokumentácia stavebných úprav, koncepcií rozvodov, atypových a typových nábytkov, na základe ktorej vie budúci realizátor interiér naceniť a následne pripraviť pre realizáciu. Projekt zároveň podrobnejšie dokumentuje detaily vyplývajúce z limitov priestoru, materiálov, technológii, finančných možnosti či požiadaviek klienta.

Realizácia interiéru

je vyvrcholením prípravných prác zúročujúc znalosti všetkých súvislostí a náväzností návrhu a projektu. Príprava logistiky, znalosť správnych postupov, vhodných remeselníkov, dotiahnutie jemných a dôsledných, ale pritom realizovateľných detailov, či dôsledné dodržiavanie rozpočtov sú súčasti, ktorými pod naším vedením vytvárame pohodový pocit z nového bývania.

Smerujúc od návrhu k realizácii sa obrázky z vizualizácií menia na trojrozmerný, hmatateľný a funkčný interiér v podobe vyhovujúcej konkrétnemu klientovi.

My tvoríme priestor, Vy si ho užívate.

Ako prebieha realizácia?

Nacenenie

Na úvod budete mať odprezentovanú kompletnú cenovú ponuku rozdelenú na jednotlivé položky zahŕňajúcu všetky prvky tak, ako ich obsahuje projekt.

Optimalizácie a objednávky

Ďalším krokom k realizácii je objednanie diela, čiže realizácie interiéru. Ak by ste ešte chceli robiť úpravy rozpočtu, toto je správny čas, neskôr sú už zmeny velmi kontraproduktívne.

Čistenie priestoru v prípade rekonštrukcie

Najskôr je potrebné pripraviť si úplne čistý priestor vrátane niektorých stien, omietok, starých inštalácií, obkladových materiálov.

Presný harmonogram prác

Pre plynulý postup prác a ich ukončenie podľa dohodnutých termínov je nutné mať presný harmonogram a dodržiavať ho.

Stavebné práce

Stavebné práce zahŕňajú stavbu nových priečok, či schodíkov, vyrovnávanie povrchov, sadrokartonové stropy, omietky a maľovky, dodávky podlahových kritín, obkladov či špecialnych prvkov.

Dodávka nábytku

Veľká časť realizácie pri našich interiéroch je dodávka atypového nábytku, ktorý nám dovoľuje maximalizovať možnosti priestorov.

Finalizačné práce

Aby bol interiér kompletný, nakoniec prídu závesné svietidlá, textílie, koberce, vankúše, kvety a v neposlednom rade dekorácie.

Odovzdanie priestoru

Tak teraz si už iba začnete užívať nový byt či dom

Návrh versus finálny stav

Ako štúdio zaoberajúce sa kompletnými službami si zakladáme na tom, aby vizualizácie, ktoré klient dostane na začiatku prác boli tým , čo nakoniec uvidí, keď otvorí dvere svojho nového bytu či domu.