Vilová štvrť Briežky

Po rokoch sa rozhodol majiteľ väčšieho mierne svahovitého pozemku na hranici medzi lesom a bývalými vinicami o jeho zúžitkovanie. Plán bol rozčleniť súčasný pozemok na 4 menšie parcely s vlastnou prístupovou komunikáciou a vybudovať tu domy mestkého štandartu s malým exteriérovým pobytovým priestorom.  Vysporiadanie sa so striktnou reguláciu na obmedzenom území s bohatým zadaním dalo domom ich výsledný tvar. Cieľ orientovať domy v logickom smere dole svahom a zároveň im dopriať priehľady medzi sebou rozdelil pozemok na hornú a dolnú polovicu predelenú cestou. V hornej polovici vznikli 2 väčšie domy s 2 nadzemnými podlažiami, podzemným podlažím a rovnou strechou. V dolnej polovici výraznejšie tvarované domy bez podzemného podlažia ale s ustúpeným podlažím vloženým do šikmej strechy zo severu. Horné domy sú vo výsečiach ktoré im vytvárajú spodné. Zošikmené strechy spodným domov limitujú blízky kontakt medzi 2 úrovňami domov. Hmoty domov  mali do seba vzájomne zapadať.

Vnútorný priestor spodných hmotovo výraznejších domov sa vďaka zošikmeniu strechy výrazne obohatil. Terénne rozdiely umožnili vstup z medzipodlažia keď nastupujete do 9 metrov vysokej haly prepájajúcej všetky podlažia. Na najnižšom podlaží je situovaná denná časť nad ktorou sa rozprestiera tento veľkorysý priestor. Denná časť je zároveň prepojená s malou záhradou s bazénom. Spálňová časť vypĺňa južnú vysokú časť domu tak, aby sa do nej dalo dostať plastickým schodiskom z vertikálnej haly  a mala výhľad na atraktívnu južnú stranu s výhľadmi na východnú rovinatú časť Bratislavy. 

Kompaktné hmoty sa medzi sebou dopĺňajú a v exponovaných miestach implodujú do seba.

Vďaka vzájomnému pootočeniu domov vytvárajúci priezor pre horný dom je každý dom zvnútra rozdielne modelovaný a vznikajú tak 2 originály ktoré ale zvonku nesú spoločné nosné prvky - dvojpodlažnú fasádu z juhu, šíkmú strechu zo severu a trojuholníkové bočné steny.
Design studio MUUR
Klient Súkromný
Plocha bytu 950 m2
Rok 2018
Fotografie -
Realizácia -

Súvisiace projekty

Dom Jozefa Murgaša Nové Zámky – úplne inak

Dom Jozefa Murgaša Nové Zámky – úplne inak

Dom Gaštanová Limbach – premena

Dom Gaštanová Limbach – premena