PSS krajská pobočka Košice, Bussines centrum Mlynská, Košice

Výmera
157 m2
Návrh
2011
Realizácia
2012
Rozsah prác
Návrh, Projekt, Riadenie realizácie
Návrh interiéru jednej z pobočiek Prvej stavebnej sporiteľne v Košiciach.

fotograf: David Trčka