Domy Briežky - vysekané tvary

Po rokoch sa rozhodol majiteľ väčšieho mierne svahovitého pozemku na hranici medzi lesom a bývalými vinicami o jeho zúžitkovanie. Plán bol rozčleniť súčasný pozemok na 4 menšie parcely s vlastnou prístupovou komunikáciou a vybudovať tu domy mestkého štandartu s malým exteriérovým pobytovým priestorom.  Vysporiadanie sa so striktnou reguláciu na obmedzenom území s bohatým zadaním dalo domom ich výsledný tvar. Cieľ orientovať domy v logickom smere dole svahom a zároveň im dopriať priehľady medzi sebou rozdelil pozemok na hornú a dolnú polovicu predelenú cestou. V hornej polovici vznikli 2 väčšie domy s 2 nadzemnými podlažiami, podzemným podlažím a rovnou strechou. V dolnej polovici výraznejšie tvarované domy bez podzemného podlažia ale s ustúpeným podlažím vloženým do šikmej strechy zo severu. Horné domy sú vo výsečiach ktoré im vytvárajú spodné. Zošikmené strechy spodným domov limitujú blízky kontakt medzi 2 úrovňami domov. Hmoty domov  mali do seba vzájomne zapadať.

Kompaktný charakter domov si žiadal aj ich výrazne zjednocujúce materiálové poňatie.

Kompaktný charakter domov si žiadal aj ich výrazne zjednocujúce materiálové poňatie.

Horné domy sú riešene tradičnejšie ale s podobným akcentom na severo-južné členenie dispozície domu. Vzhľadom na ich pozdĺžny charakter však vedia využiť aj bočné fasády a sú tak viac perforované aj na týchto stranách. Vertikálne členenie je tradičné. Vstupuje sa v suterénnom podlaží s garážou, na prízemí, ktoré je ale výškovo oddelené od ulice, je denná časť s východom na terasu a na poschodí spálňová časť. Priehľad domu smerom do mesta umožňuje výsek horných domov, avšak tieto domy dokážu využívať aj výhľady smerom do lesa.

Kompaktné hmoty sa medzi sebou dopĺňajú a v exponovaných miestach implodujú do seba.

Vnútorný priestor spodných hmotovo výraznejších domov sa vďaka zošikmeniu strechy výrazne obohatil. Terénne rozdiely umožnili vstup z medzipodlažia keď nastupujete do 9 metrov vysokej haly prepájajúcej všetky podlažia. Na najnižšom podlaží je situovaná denná časť nad ktorou sa rozprestiera tento veľkorysý priestor. Denná časť je zároveň prepojená s malou záhradou s bazénom. Spálňová časť vypĺňa južnú vysokú časť domu tak, aby sa do nej dalo dostať plastickým schodiskom z vertikálnej haly a mala výhľad na atraktívnu južnú stranu s výhľadmi na východnú rovinatú časť Bratislavy. Vďaka vzájomnému pootočeniu domov vytvárajúci priezor pre horný dom je každý dom zvnútra rozdielne modelovaný a vznikajú tak 2 originály ktoré ale zvonku nesú spoločné nosné prvky - dvojpodlažnú fasádu z juhu, šíkmú strechu zo severu a trojuholníkové bočné steny.
Kompaktné hmoty sa medzi sebou dopĺňajú a v exponovaných miestach implodujú do seba.
Design studio MUUR
Klient Súkromný
Plocha bytu 950 m2
Rok 2018
Fotografie -
Realizácia -

Súvisiace projekty

Dom Jozefa Murgaša Nové Zámky – úplne inak

Dom Jozefa Murgaša Nové Zámky – úplne inak

Dom Gaštanová Limbach – premena

Dom Gaštanová Limbach – premena